نمایش دادن همه 3 نتیجه

میز کارگروهی K531

میز کار گروهی
  • طراحی اختصاصی پایه ها از جنس فلز
  • سایت 4 نفره به همراه جای کیس و کشو

میز کارگروهی K532

میز کار گروهی
  • طراحی اختصاصی پایه ها از جنس فلز
  • سایت دو نفره به همراه سه کشو و جای کیس

میز کارگروهی K533

میز کار گروهی
  • ترکیب MDF و پروفیل آهن با رنگ پودری
  • نفره به همراه فضای بایگانی و لاکر لباس