نمایش دادن همه 11 نتیجه

میز کارمندی K530

میز کارمندی
 • طراحی اختصاصی پایه ها از جنس فلز
 • دارای 3 کشو و جای کیس

میز کارگروهی K531

میز کار گروهی
 • طراحی اختصاصی پایه ها از جنس فلز
 • سایت 4 نفره به همراه جای کیس و کشو

میز کارگروهی K532

میز کار گروهی
 • طراحی اختصاصی پایه ها از جنس فلز
 • سایت دو نفره به همراه سه کشو و جای کیس

میز کارگروهی K533

میز کار گروهی
 • ترکیب MDF و پروفیل آهن با رنگ پودری
 • نفره به همراه فضای بایگانی و لاکر لباس

میز کارمندی K534

میز کارمندی
 • قابلیت تبدیل به سایت 2 و 4 نفره
 • دارای دو کشو با قفل مرکزی
 • پایه پروفیل آهنی با رنگ الکترواستاتیک

میز کارمندی K535

میز کارمندی
 • ترکیب MDF و آهن
 • دارای سه کشو با قفل مرکزی
 • فضای قرارگیری کیس کامپیوتر

میز کارمندی K830

میز کارمندی
 • طراحی کاربردی جهت فضای پرسنلی
 • دارای یک کشو مجهز به آویز پرونده و یک کشوی لوازم
 • فضای قرارگیری کیس کامپیوتر

میز کارمندی K831

میز کارمندی
 • طراحی کاربردی جهت فضای پرسنلی
 • دارای کشو با قفل مرکزی و جای کیس کامپیوتر
 • قابلیت استفاده به صورت تک ، زوج و سایت 4 نفره

میز کارمندی K930

میز کارمندی
 • ترکیب MDF و آلومینیوم
 • دارای سه کشو و فضای بایگانی

میز کارمندی K931

میز کارمندی
 • طراحی کاربردی جهت فضای پرسنلی
 • قابلیت استفاده به صورت زوج و سایت 4 نفره
 • دارای سه کشو مجزا با قفل مرکزی ، فضای بایگانی مشترک و جدا کننده

میز کارمندی K932

میز کارمندی
 • قابلیت استفاده به صورت زوج و سایت 4 نفره
 • دارای جای کیس مجزا و جدا کننده