نمایش دادن همه 9 نتیجه

میز مدیریتی K517

میز مدیریتی
 • ترکیب MDF و پروفیل آهن
 • دارای سه کشو با ریل آرام بند ، جای کیس و فضای بایگانی
 • امکان تجهیز به الکتریک باکس )سفارشی(
کردانزا
 • دارای فضای دکوری و بایگانی و کشو
 • مناسب جهت قرارگیری نمایشگر

میز مدیریتی K518

میز مدیریتی
 • ترکیب MDF و پروفیل آهن با رنگ پودری
 • قابلیت رنگ بندی پایه ها متناسب با فضاهای متفاوت
 • دوعدد کشو با ریل Box Sam جای کیس کامپیوتر و فضای بایگانی
کردانزا
 • ترکیب MDF و پروفیل آهن با رنگ پودری
 • قابلیت رنگ بندی پایه ها متناسب با فضاهای متفاوت
 • دارای فضای دکوری و بایگانی

میز مدیریتی K519

میز مدیریتی
 • ترکیب MDF و پروفیل آهن با رنگ پودری
 • قابلیت رنگ بندی پایه ها متناسب با فضاهای متفاوت
 • دوعدد کشو با ریل Box Sam جای کیس کامپیوتر و فضای بایگانی
کردانزا
 • ترکیب MDF و پروفیل آهن با رنگ پودری
 • قابلیت رنگ بندی پایه ها متناسب با فضاهای متفاوت
 • دارای فضای دکوری و بایگانی

میز کارشناسی K522

میز کارشناسی
 • ترکیبی از MDF و پروفیل آهن با رنگ پودری
 • دارای سه کشو جای کیس و بایگانی

میز کارشناسی K523

میز کارشناسی
 • قابلیت تبدیل به سایت 2 و 4 نفره
 • دارای فایل سه کشو با قفل مرکزی
 • قابلیت اضافه کردن جای کیس
 • پایه پروفیل آهنی با رنگ الکترواستاتیک

میز کارمندی K534

میز کارمندی
 • قابلیت تبدیل به سایت 2 و 4 نفره
 • دارای دو کشو با قفل مرکزی
 • پایه پروفیل آهنی با رنگ الکترواستاتیک

میز کارمندی K535

میز کارمندی
 • ترکیب MDF و آهن
 • دارای سه کشو با قفل مرکزی
 • فضای قرارگیری کیس کامپیوتر

میز کانتر K590

میز کانتر
 • ترکیب MDF و پروفیل آهن
 • قابلیت ساخت در ابعاد متفاوت
 • کناره متحرک با 3 کشو و جای کیس