نمایش 1–12 از 72 نتیجه

میز مدیریتی K510

میز مدیریتی
 • ترکیب چوب طبیعی و ورق آهن لیزر و نورد شده با رنگ پودری
 • دارای سه کشو مجزا با ریل آرام بند
 • جای کیس کامپیوتر و فضای بایگانی
 • امکان تجهیز به سیستم صوتی و شارژر وایرلس (سفارشی)
کردانزا
 • دارای فضای دکوری و بایگانی
 • مناسب جهت قرارگیری نمایشگر

میز مدیریتی K511

میز مدیریتی
 • ترکیب چوب طبیعی و ورق آهن لیزر و نورد شده با رنگ پودری
 • دارای سه کشو مجزا با ریل آرام بند
 • جای کیس کامپیوتر و فضای بایگانی
 • امکان تجهیز به سیستم صوتی و شارژر وایرلس )سفارشی(کردانزا
کردانزا
 • دارای فضای دکوری و بایگانی
 • مناسب جهت قرارگیری نمایشگر

میز مدیریتی K512

میز مدیریتی
 • ترکیب MDF ، چرم و ورق آهن لبزر و نورد شده با رنگ پودری
 • دارای 4 کشو با ریل آرام بند
 • کناره مجزا ، دارای 3 کشو با ریل آرام بند و فضای بایگانی
کردانزا
 • دارای فضای بایگانی و دکوری
 • با قابلیت تنوع چیدمان

میز مدیریتی K513

میز مدیریتی
 • ترکیب MDF ، شیشه و ورق آهن لیزر و نورد شده با رنگ پودری
 • دارای سه کشو با ریل آرام بند
 • جای کیس کامپیوتر و فضای بایگانی

میز مدیریتی K514

میز مدیریتی
 • ترکیب MDF و ورق آهن لیزر و نورد شده با رنگ پودری
 • دارای سه کشو با ریل آرام بند
 • جای کیس کامپیوتر و فضای بایگانی
 • قابلیت تجهیز به یخچال
کردانزا
 • دارای کشو و فضای دکوری
 • مناسب جهت قرارگیری نمایشگ

میز مدیریتی K515

میز مدیریتی
 • ترکیب MDF ، شیشه و ورق آهن لیزر و نورد شده با رنگ پودری
 • صفحه شیشه 16 میل لول دیاموند شده
 • اتصاالت پیچ و مهره
 • دارای 3 کشو با ریل آرام بند
 • دارای جای کیس و بایگانی با قابلیت نصب الکتریک باکس )سفارشی(

میز مدیریتی K516

میز مدیریتی
 • طراحی اختصاصی پایه ها از جنس فلز
 • دارای سه کشو ، جای کیس و فضای بایگانی
 

میز مدیریتی K517

میز مدیریتی
 • ترکیب MDF و پروفیل آهن
 • دارای سه کشو با ریل آرام بند ، جای کیس و فضای بایگانی
 • امکان تجهیز به الکتریک باکس )سفارشی(
کردانزا
 • دارای فضای دکوری و بایگانی و کشو
 • مناسب جهت قرارگیری نمایشگر

میز مدیریتی K518

میز مدیریتی
 • ترکیب MDF و پروفیل آهن با رنگ پودری
 • قابلیت رنگ بندی پایه ها متناسب با فضاهای متفاوت
 • دوعدد کشو با ریل Box Sam جای کیس کامپیوتر و فضای بایگانی
کردانزا
 • ترکیب MDF و پروفیل آهن با رنگ پودری
 • قابلیت رنگ بندی پایه ها متناسب با فضاهای متفاوت
 • دارای فضای دکوری و بایگانی

میز مدیریتی K519

میز مدیریتی
 • ترکیب MDF و پروفیل آهن با رنگ پودری
 • قابلیت رنگ بندی پایه ها متناسب با فضاهای متفاوت
 • دوعدد کشو با ریل Box Sam جای کیس کامپیوتر و فضای بایگانی
کردانزا
 • ترکیب MDF و پروفیل آهن با رنگ پودری
 • قابلیت رنگ بندی پایه ها متناسب با فضاهای متفاوت
 • دارای فضای دکوری و بایگانی

میز مدیریتی K810

میز مدیریتی
 • تلفیقی از طراحی کالسیک و مدرن
 • همنشینی متفاوت از چوب طبیعی و ورق کاری طلا
 • کناره متحرک ، دارای دو کشو با ریل آرام بند و فضای بایگانی
 • امکان تجهیز به الکتریک باکس (سفارشی)
کردانزا
 • دارای فضای دکوری و بایگانی
 • مناسب جهت قرارگیری نمایشگر